Kapitālsabiedrības turpmāk aprēķinās valsts ieguldītā kapitāla atdeves mērķus

04.04.2018. 06:33

Ministru kabinets 3. aprīlī atbalstīja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ierosinājumu (apstiprinot informatīvo ziņojumu) noteikt nozarei atbilsto&šu valsts kapitāla atdevi katrai valsts kapitālsabiedrībai, kā arī turpmāk uzņēmumu vidēja termiņa darbības stratēģijās iekļaut plānotos pētniecības un attīstības projektus.

Publisko ikgadējo pārskatu par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem 2016. gadā

09.11.2017. 15:06

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publisko ikgadējo pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piedero&šajām kapitāla daļām 2016. gadā, apkopojot uzņēmumu darbības rezultātus pagāju&šajā gadā un tā ievadot reformas vērtējumu 10. novembra konferencē labas pārvaldības veicinā&šanai publiskajās kapitālsabiedrībās.

Konferencē 10. novembrī vērtēs publisko kapitālsabiedrību pārvaldības reformas gaitu

07.11.2017. 13:14

Šo piektdien, 10. novembrī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē otro konferenci labas pārvaldības veicinā&šanai publiskajās kapitālsabiedrībās, atskatoties uz paveikto reformas īsteno&šanā, identificējot vēl darāmo kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības uzlabo&šanā, un novērtējot pagāju&šā gadā sasniegto.

Apstiprina vadlīnijas valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai kapitālsabiedrībās

05.09.2017. 12:14

Attēla avots: ©jcomp

24. augustā sanākot Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomei (KIP), tika skatīts un pēc diskusijām saskaņots precizētais vadlīniju projekts publisku un publiski-privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteik&šanai.

PKC organizē mācības par finanšu un nefinanšu mērķu lomu kapitālsabiedrību darbībā

07.06.2017. 11:03

2017. gada maijā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar KPMG Batics (Starptautiska audita un biznesa konsultāciju kompānija) organizēja mācību semināru valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, lai veicinātu izpratni par finan&šu rādītāju plāno&šanu un to lomu uzņēmuma darbības novērtē&šanā.