Diskusijā spriedīs par uzņēmuma padomes stratēģiskās lomas īstenošanu un nostiprināšanu

12.05.2021. 16:05

2021. gada 14. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 tiešsaistē notiks diskusija &"Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?&", kurā eksperti un padomes locekļi diskutēs par to, kā saskaņā ar jauno Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu praksē nostiprināt un īstenot padomes stratēģisko lomu, kā korporatīvās pārvaldības praksi ietekmē atšķirības SIA un AS regulējumā un - kā nodrošināt profesionālas padomes locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu, lai padomei kopumā būtu tāds prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai tā pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Vadlīnijas precizē prēmiju aprēķināšanas kārtību valdes un padomes locekļiem

10.02.2021. 14:17

Īstenojot Valsts kontroles ieteikumus valdes locekļu atlīdzības regulējuma pilnveidei, apstiprināti Pārresoru koordinācijas centra sagatavotie grozījumi 2020. gada 18. septembra vadlīnijās &"Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai&". Grozījumos ir precizēta prēmiju aprēķināšanas kārtība valdes un padomes locekļiem.

Valsts kapitālsabiedrības turpina stabilu izaugsmi un investē

23.12.2020. 11:59

Valsts kapitālsabiedrības turpina stabilu izaugsmi, par ko liecina kopējā apgrozījuma un aktīvu pieaugums, un konkurētspējas stiprināšanai veic investīcijas, to kopapjomam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinoties par 34,5%, - liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais ikgadējais pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, valstij un pašvaldībām piederošajām kapitāla daļām 2019. gadā.

Pašvaldību pārstāvji mācībās apgūst svarīgāko kapitālsabiedrību pārvaldībā

17.12.2020. 13:16

Ap 90 Latvijas pašvaldību pārstāvju divu dienu mācību ciklā, ko 7. un 9. decembrī organizēja Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, papildināja savas zināšanas kapitālsabiedrību pārvaldībā, lai to īstenotu atbilstīgi labākajai starptautiskajai un Latvijas praksei.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldītāji mācībās padziļina zināšanas un dalās pieredzē

17.11.2020. 18:00

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu novembrī organizētajās mācībās ap 70 gan valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā nesen darbu sākušie, gan pārvaldītāji ar jau uzkrātu pieredzi padziļināja savas zināšanas šajā jomā un izdiskutēja aktuālos jautājumus.