Pārresoru koordinācijas centram 1. decembrī aprit 10 gadu

01.12.2021. 01:00

Vadošajai valsts attīstības plānošanas un koordinācijas iestādei – Pārresoru koordinācijas centram (PKC) – 1. decembrī aprit 10 gadu, kuru laikā tam dotie uzdevumi un ieguldījums ilgtspējīgas attīstības plānošanā, īstenošanas uzraudzībā un koordinācijā ievērojami pieaudzis. PKC ne tikai īsteno savstarpēji saskaņotu valsts attīstības plānošanu visos valsts pārvaldes līmeņos, koordinē valdību deklarāciju un rīcības plānu izpildi, bet arī jau sešus gadus veic tādas plašas jomas kā valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas pienākumus.

Notiks Koordinācijas institūcijas padomes sēde

30.11.2021. 14:14

1. decembrī notiks Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (Koordinācijas institūcijas padome – KIP) sēde, kurā tā izskatīs vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai un ziņojumu par to, cik kapitālsabiedrībām izmaksā informācijas publiskošanas jauno prasību ieviešana un turpmākā uzturēšana.

Valdība atbalsta informatīvo ziņojumu par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās

17.11.2021. 16:07

Līdz ar Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās atbalstīšanu valdības sēdē 16. novembrī likts pamats pētniecības un attīstības mērķu izvirzīšanai valsts kapitālsabiedrību stratēģijās un to īstenošanai, kas ilgtermiņā nodrošinās šo uzņēmumu vērtības pieaugumu un sniegs ieguldījumu augstākas vērtības preču un pakalpojumu radīšanā.

PwC pētījums rosina valsts kapitālsabiedrību reformu plašākai finanšu instrumentu izmantošanai Latvijā

23.09.2021. 14:12

Dažādojot piekļuvi finansējumam, valsts kapitālsabiedrības var veicināt uzņēmuma tālāko izaugsmi un darbības efektivitāti, kā arī attīstīt labas pārvaldības praksi, sekmējot inovācijas, radot jaunas darba vietas un nodrošinot papildus ieņēmumus valsts budžetā, vienlaikus atbrīvojot publiskos finanšu resursus citām investīcijām, - secināts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā īstenotā starptautiskā pētījumā, ko veica PricewaterhouseCoopers Latvia (PwC). Turklāt šāda prakse ļauj dalīt uzņēmējdarbības risku ar privāto sektoru, mazināt atkarību no banku finansējuma un nepieciešamību ieguldīt publiskos resursus.

Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

13.05.2021. 10:42

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un pirms izskatīšanas valdībā nodod sabiedriskajai apspriešanai &"Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās&" projektu, kurā norāda uz pretrunām starp valsts izvirzītajiem mērķiem pētniecības un attīstības (P&A) veicināšanā valsts kapitālsabiedrībās (VKS) un pastāvošā regulējuma interpretāciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas  neveicina ambiciozu un konkrētu P&A mērķu izvirzīšanu kapitālsabiedrībās.