Jau piekto reizi norisināsies Latvijas valsts kapitālsabiedrību INOVĀCIJU FORUMS

12.05.2022. 15:30

Lai diskutētu par valsts kapitālsabiedrību attīstības modeļiem un scenārijiem, pētniecības komercializēšanu un sadarbību ar zinātniekiem un jaunuzņēmumiem, 19. maijā jau piekto reizi norisināsies Inovāciju forums, ko šoreiz organizē Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) un SIA &"Latvijas Mobilais Telefons&" (LMT).

Apstiprinātas jaunas vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai

22.04.2022. 15:50

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis, saskaņojis ar Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi (KIP) un apstiprinājis jaunas vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai. Vadlīniju mērķis ir sniegt nominācijas procesā iesaistītajiem praktiskus ieteikumus un skaidrojumus par nominācijas procesa organizatoriskiem un kandidātu vērtēšanas jautājumiem, lai nodrošinātu nominācijas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labas prakses principiem.

PKC sabiedriskai apspriešanai nodotā konceptuālā ziņojuma projektā rosina būtiskas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

03.02.2022. 20:00

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais projekts "Konceptuālais ziņojums par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" ierosina ieviest katras valdības korporatīvās pārvaldības politikas dokumenta un  kapitālsabiedrību īpašnieku gaidu vēstules izstrādi, piedāvā kapitālsabiedrību iedalījuma metodiku, iesaka regulāri veikt valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts kapitālsabiedrībās un citas izmaiņas.

Jaunie noteikumi nosaka minimāli maksājamo dividenžu apmēru arī valsts netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām

02.02.2022. 21:07

2022. gada 1. februārī stājas spēkā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātie un Ministru kabineta 2022. gada 25. janvārī  pieņemtie noteikumi Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk – noteikumi), kas aizstās Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 806).

Valsts kapitālsabiedrībām pieaug aktīvi un pašu kapitāls

18.01.2022. 14:25

Lai arī Covid-19 izraisītā krīze būtiski ietekmēja valsts kapitālsabiedrību saimniecisko darbību un tās rezultātus, tomēr par 3,7% pieaudzis valsts kapitālsabiedrību kopējo aktīvu apjoms un pašu kapitāls – par 5,9%, - liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais ikgadējais Pārskats par valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem, valstij un pašvaldībām piederošajām kapitāla daļām 2020. gadā.