KREMERATA BALTICA, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums649 585887 141169 318
Peļņa (zaudējumi)2 1381 458553
EBITDA3 7152 9278 167
Bilances kopsumma278 625165 78171 376
Pamatkapitāls2 8452 8452 845
Pašu kapitāls2 6002 2412 794
Ieguldījumi pamatlīdzekļos7 33713 50018 887
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija438 388482 466520 596
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.330.160.33
Aktīvu atdeve (ROA), %0.770.880.77
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %82.2365.0619.79
Kopējais likviditātes koeficients0.970.870.61
Saistību īpatsvars bilancē0.990.990.96
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā252525

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %