KREMERATA BALTICA, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums216 510649 585887 141
Peļņa (zaudējumi)1352 1381 458
EBITDA2 9763 7152 927
Bilances kopsumma30 636278 625165 781
Pamatkapitāls2 8452 8452 845
Pašu kapitāls5702 6002 241
Ieguldījumi pamatlīdzekļos07 33713 500
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija427 058438 388482 466
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.060.330.16
Aktīvu atdeve (ROA), %0.440.770.88
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %23.6882.2365.06
Kopējais likviditātes koeficients0.980.970.87
Saistību īpatsvars bilancē0.980.990.99
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā252525

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %