Latvijas Koncerti, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums1 609 5771 465 041549 980
Peļņa (zaudējumi)11 77216 95711 066
EBITDA74 61069 86969 482
Bilances kopsumma1 227 202922 6841 186 454
Pamatkapitāls42 84542 84542 845
Pašu kapitāls198 095215 052226 118
Ieguldījumi pamatlīdzekļos57 29944 70049 428
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi004 000
Veiktie ziedojumi15 85900
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 736 2573 075 4862 783 959
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.731.162.01
Aktīvu atdeve (ROA), %0.961.840.93
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %5.947.894.89
Kopējais likviditātes koeficients1.051.171.11
Saistību īpatsvars bilancē0.840.770.81
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā118118117

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %