Latvijas Koncerti, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 442 5661 609 5771 465 041
Peļņa (zaudējumi)15 05311 77216 957
EBITDA89 84274 61069 869
Bilances kopsumma1 169 0121 227 202922 684
Pamatkapitāls42 84542 84542 845
Pašu kapitāls186 323198 095215 052
Ieguldījumi pamatlīdzekļos057 29944 700
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi7 16515 8590
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 281 0813 736 2573 075 486
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %1.040.731.16
Aktīvu atdeve (ROA), %1.290.961.84
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %8.085.947.89
Kopējais likviditātes koeficients1.071.051.17
Saistību īpatsvars bilancē0.840.840.77
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā118118118

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %