Valsts Akadēmiskais koris Latvija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums286 736222 187260 424
Peļņa (zaudējumi)1 8158 5372 607
EBITDA1 8158 5372 607
Bilances kopsumma208 644258 832193 904
Pamatkapitāls2 8452 8452 845
Pašu kapitāls41 31449 85152 460
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3 77312 74812 330
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu4 57900
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi14 33500
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 011 8801 178 5401 013 182
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.633.841.00
Aktīvu atdeve (ROA), %0.873.301.34
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %4.3917.134.97
Kopējais likviditātes koeficients1.191.151.53
Saistību īpatsvars bilancē0.800.810.73
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā656665

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %