Valsts Akadēmiskais koris Latvija, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums222 187260 42482 458
Peļņa (zaudējumi)8 5372 6073 158
EBITDA8 5372 6073 158
Bilances kopsumma258 832193 904195 552
Pamatkapitāls2 8452 8452 845
Pašu kapitāls49 85152 46055 618
Ieguldījumi pamatlīdzekļos12 74812 33011 978
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 178 5401 013 1821 218 349
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %3.841.003.83
Aktīvu atdeve (ROA), %3.301.341.61
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %17.134.975.68
Kopējais likviditātes koeficients1.151.531.56
Saistību īpatsvars bilancē0.810.730.72
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā666565

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %