Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums648 065638 932237 327
Peļņa (zaudējumi)8 72914 86414 505
EBITDA51 35059 11554 980
Bilances kopsumma894 860872 9051 076 048
Pamatkapitāls52 84552 84552 845
Pašu kapitāls138 940153 804168 309
Ieguldījumi pamatlīdzekļos61 74560 29931 658
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 359 0122 114 1182 457 067
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.352.336.11
Aktīvu atdeve (ROA), %0.981.701.35
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %6.289.668.62
Kopējais likviditātes koeficients0.670.720.82
Saistību īpatsvars bilancē0.840.820.84
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā143143135

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %