Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums690 634648 065638 932
Peļņa (zaudējumi)-12 0548 72914 864
EBITDA35 53351 35059 115
Bilances kopsumma868 043894 860872 905
Pamatkapitāls52 84552 84552 845
Pašu kapitāls130 211138 940153 804
Ieguldījumi pamatlīdzekļos061 74560 299
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 169 5442 359 0122 114 118
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-1.751.352.33
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.390.981.70
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-9.266.289.66
Kopējais likviditātes koeficients0.640.670.72
Saistību īpatsvars bilancē0.850.840.82
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā142143143

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %