Tenisa centrs Lielupe, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums216 023129 574207 903
Peļņa (zaudējumi)- 364 313- 163 739- 352 392
EBITDA-79 174-83 658-71 738
Bilances kopsumma15 711 68722 059 98323 109 211
Pamatkapitāls11 164 04214 964 04214 964 042
Pašu kapitāls10 919 31314 555 57414 203 182
Ieguldījumi pamatlīdzekļos02 533 4523 793 828
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi14100
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija4 156 9644 969 45236 000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-168.65-126.37-169.50
Aktīvu atdeve (ROA), %-2.32-0.74-1.52
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-3.34-1.12-2.48
Kopējais likviditātes koeficients1.767.630.57
Saistību īpatsvars bilancē0.310.340.39
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā191513

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %