Tenisa centrs Lielupe, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums129 574207 903303 391
Peļņa (zaudējumi)- 163 739- 352 392- 138 299
EBITDA-83 658-71 738409 603
Bilances kopsumma22 059 98323 109 21117 841 308
Pamatkapitāls14 964 04214 964 04214 964 042
Pašu kapitāls14 555 57414 203 1829 829 558
Ieguldījumi pamatlīdzekļos2 533 4523 793 828339 538
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija4 969 45236 000101 000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-126.37-169.50-45.58
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.74-1.52-0.78
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.12-2.48-1.41
Kopējais likviditātes koeficients7.630.570.55
Saistību īpatsvars bilancē0.340.390.45
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā151316

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %