Sporta centrs Mežaparks, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums325 39038 062381 204
Peļņa (zaudējumi)1 1001 263749
EBITDA61 89277 38283 081
Bilances kopsumma15 657 50215 913 25716 126 791
Pamatkapitāls15 604 42015 811 12015 811 120
Pašu kapitāls15 228 08015 436 04315 436 792
Ieguldījumi pamatlīdzekļos0111 19456 250
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija068 532320 532
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.340.330.20
Aktīvu atdeve (ROA), %0.010.010.00005
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.010.010.00005
Kopējais likviditātes koeficients2.361.817.26
Saistību īpatsvars bilancē0.030.030.04
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā151820

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %