Sporta centrs Mežaparks, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums38 062381 204322 553
Peļņa (zaudējumi)1 2637491 639
EBITDA77 38283 08182 748
Bilances kopsumma15 913 25716 126 79116 883 769
Pamatkapitāls15 811 12015 811 12016 111 120
Pašu kapitāls15 436 04315 436 79215 738 431
Ieguldījumi pamatlīdzekļos111 19456 250733 399
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija68 532320 532482 361
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.330.200.51
Aktīvu atdeve (ROA), %0.010.000050.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.010.000050.01
Kopējais likviditātes koeficients1.817.260.8
Saistību īpatsvars bilancē0.030.040.07
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā182017

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %