Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda, SIA (BKTS)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums343 304443 043519 008
Peļņa (zaudējumi)- 165 703- 225 874- 172 294
EBITDA525 945181 073254 633
Bilances kopsumma12310 886 43110 394 411
Pamatkapitāls32110 840 90010 840 900
Pašu kapitāls8 922 9588 667 0848 494 790
Ieguldījumi pamatlīdzekļos18 88728 61654 425
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija314 425314 425314 425
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-48.27-57.75-33.20
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.45-2.35-1.66
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.86-2.95-2.03
Kopējais likviditātes koeficients1.511.200.93
Saistību īpatsvars bilancē0.220.200.18
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā373231
Konsolidēts gada pārskats, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %