Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda, SIA (BKTS)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums443 043519 008428 862
Peļņa (zaudējumi)- 225 874- 172 294- 273 443
EBITDA181 073254 633153 179
Bilances kopsumma10 886 43110 394 4119 777 813
Pamatkapitāls10 840 90010 840 90010 840 900
Pašu kapitāls8 667 0848 494 7908 221 347
Ieguldījumi pamatlīdzekļos28 61654 42527 577
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija314 425314 425325 000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-57.75-33.20-63.76
Aktīvu atdeve (ROA), %-2.35-1.66-2.8
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-2.95-2.03-3.33
Kopējais likviditātes koeficients1.200.930.49
Saistību īpatsvars bilancē0.200.180.16
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā323133
Konsolidēts gada pārskats, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %