Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums266 812295 994193 006
Peļņa (zaudējumi)- 231 119- 703 795- 100 330
EBITDA265 08512 895616 360
Bilances kopsumma23 675 60428 477 19336 450 598
Pamatkapitāls9 727 1359 727 13510 957 823
Pašu kapitāls7 927 7677 223 9728 354 330
Ieguldījumi pamatlīdzekļos9 394 3453 251 2507 669 309
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 218 689233 7031 456 688
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-86.62-237.77-51.98
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.98-2.47-0.28
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-2.92-9.74-1.2
Kopējais likviditātes koeficients0.512.842.74
Saistību īpatsvars bilancē0.670.750.77
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā141919

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %