Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums87 191266 812295 994
Peļņa (zaudējumi)-1 125 118- 231 119- 703 795
EBITDA-13 994265 08512 895
Bilances kopsumma17 751 14123 675 60428 477 193
Pamatkapitāls9 727 1359 727 1359 727 135
Pašu kapitāls8 158 8867 927 7677 223 972
Ieguldījumi pamatlīdzekļos09 394 3453 251 250
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija48 990 1981 218 689233 703
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-1290.41-86.62-237.77
Aktīvu atdeve (ROA), %-6.34-0.98-2.47
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-13.79-2.92-9.74
Kopējais likviditātes koeficients0.860.512.84
Saistību īpatsvars bilancē0.540.670.75
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā141419

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %