Iekšlietu ministrijas poliklīnika, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums2 155 6532 212 1982 263 789
Peļņa (zaudējumi)1 7252 263788
EBITDA77 27275 54773 648
Bilances kopsumma829 412808 436835 326
Pamatkapitāls571 695571 695571 695
Pašu kapitāls599 161600 044598 908
Ieguldījumi pamatlīdzekļos022 23033 047
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 284 6751 381 4021 465 748
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.080.100.03
Aktīvu atdeve (ROA), %0.210.280.09
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.290.380.13
Kopējais likviditātes koeficients2.743.203.12
Saistību īpatsvars bilancē0.280.260.28
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā140139138

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %