Iekšlietu ministrijas poliklīnika, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums2 212 1982 263 7892 334 305
Peļņa (zaudējumi)2 263788-30 080
EBITDA75 54773 64812 166
Bilances kopsumma808 436835 326826 418
Pamatkapitāls571 695571 695571 695
Pašu kapitāls600 044598 908568 198
Ieguldījumi pamatlīdzekļos22 23033 04722 146
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 381 4021 465 7481 596 592
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.100.03-1.29
Aktīvu atdeve (ROA), %0.280.09-3.64
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.380.13-5.29
Kopējais likviditātes koeficients3.203.122.92
Saistību īpatsvars bilancē0.260.280.31
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā139138134

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %