Valsts nekustamie īpašumi, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums40 361 50539 268 15640 246 828
Peļņa (zaudējumi)8 971 5278 472 8525 198 065
EBITDA17 741 37217 174 33716 727 674
Bilances kopsumma408 833 142397 191 734397 694 272
Pamatkapitāls135 474 106135 474 106142 152 445
Pašu kapitāls280 317 627275 955 353278 738 281
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3 184 47111 989 46812 351 954
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu02 293 1882 595 411
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija39 285 37817 124 42818 585 819
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %22.2321.5812.92
Aktīvu atdeve (ROA), %2.192.131.31
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.203.071.86
Kopējais likviditātes koeficients1.650.931.01
Saistību īpatsvars bilancē0.310.310.30
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā581523465

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %