Valsts nekustamie īpašumi, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums39 268 15640 246 82837 988 823
Peļņa (zaudējumi)8 472 8525 198 0652 987 085
EBITDA17 174 33716 727 67414 810 000
Bilances kopsumma397 191 734397 694 272401 640 108
Pamatkapitāls135 474 106142 152 445142 152 445
Pašu kapitāls275 955 353278 738 281277 285 416
Ieguldījumi pamatlīdzekļos11 989 46812 351 95413 380 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu2 293 1882 595 4110
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija17 124 42818 585 81925 280 000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %21.5812.927.86
Aktīvu atdeve (ROA), %2.131.310.74
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.071.861.08
Kopējais likviditātes koeficients0.931.010.89
Saistību īpatsvars bilancē0.310.300.31
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā523465421

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %