Latvijas Proves birojs, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums574 447679 433592 188
Peļņa (zaudējumi)10 90340 72243 100
EBITDA81 851122 552106 003
Bilances kopsumma894 125927 144940 956
Pamatkapitāls836 333836 333836 333
Pašu kapitāls856 986888 440898 962
Ieguldījumi pamatlīdzekļos152 16873 51442 742
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu0032 578
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija95 57177 22286 722
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.905.997.28
Aktīvu atdeve (ROA), %1.224.394.58
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.274.584.79
Kopējais likviditātes koeficients10.9012.0511.87
Saistību īpatsvars bilancē0.040.040.04
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā181817

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %