Latvijas Proves birojs, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums439 479574 447679 433
Peļņa (zaudējumi)12 85710 90340 722
EBITDA80 31781 851122 552
Bilances kopsumma888 931894 125927 144
Pamatkapitāls836 333836 333836 333
Pašu kapitāls856 369856 986888 440
Ieguldījumi pamatlīdzekļos0152 16873 514
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija81 22295 57177 222
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %2.931.905.99
Aktīvu atdeve (ROA), %1.451.224.39
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.501.274.58
Kopējais likviditātes koeficients15.0310.9012.05
Saistību īpatsvars bilancē0.040.040.04
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā181818

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %