Latvijas Loto, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums36 794 52940 903 69948 345 254
Peļņa (zaudējumi)5 811 0656 504 4407 356 138
EBITDA10 862 67710 857 86711 597 715
Bilances kopsumma16 411 18418 215 55621 532 550
Pamatkapitāls1 400 0001 400 0001 400 000
Pašu kapitāls10 295 12112 058 83313 802 920
Ieguldījumi pamatlīdzekļos336 898669 9871 566 944
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu4 249 9224 661 6915 149 246
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi33 62635 14335 480
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %15.7915.9015.22
Aktīvu atdeve (ROA), %35.4135.7134.16
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %56.4453.9453.29
Kopējais likviditātes koeficients9.5612.228.20
Saistību īpatsvars bilancē0.370.340.36
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā110117119

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %