Latvijas Loto, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums40 903 69948 345 25457 141 216
Peļņa (zaudējumi)6 504 4407 356 13811 183 640
EBITDA10 857 86711 597 71515 631 666
Bilances kopsumma18 215 55621 532 55026 258 727
Pamatkapitāls1 400 0001 400 0001 400 000
Pašu kapitāls12 058 83313 802 92018 691 481
Ieguldījumi pamatlīdzekļos669 9871 566 9441 047 738
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu4 661 6915 149 2464 975 741
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi35 14335 48039 000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %15.9015.2219.57
Aktīvu atdeve (ROA), %35.7134.1642.59
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %53.9453.2959.83
Kopējais likviditātes koeficients12.228.2017.05
Saistību īpatsvars bilancē0.340.360.29
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā117119117

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %