Augstsprieguma tīkls, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums158 861 710193 866 482184 742 077
Peļņa (zaudējumi)309 2444 677 1187 066 974
EBITDA1 842 9451 642 05040 514 903
Bilances kopsumma188 721 655192 999 566221 934 371
Pamatkapitāls5 744 34263 139 31364 218 079
Pašu kapitāls8 499 04570 343 65969 955 711
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 752 1712 068 3983 163 259
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu299 511247 3952 878 682
Saņemtie ziedojumi7 59500
Veiktie ziedojumi7502 6506 864
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija7 5957 7127 650
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.192.413.83
Aktīvu atdeve (ROA), %0.162.423.18
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.646.6510.10
Kopējais likviditātes koeficients1.253.821.20
Saistību īpatsvars bilancē0.950.640.68
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā539548552

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %