TET, SIA (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums211 943 000227 603 000222 644 000
Peļņa (zaudējumi)41 778 00036 202 00030 389 000
EBITDA67 900 00067 400 00065 600 000
Bilances kopsumma329 226 000340 013 000333 158 000
Pamatkapitāls207 852 000207 852 000207 852 000
Pašu kapitāls275 380 000279 056 000268 284 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos27 270 00029 929 00032 112 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu20 283 72016 404 15020 739 660
Saņemtie ziedojumin/a00
Veiktie ziedojumi126 817237 8572 669 000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/a00
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %19.7115.9113.65
Aktīvu atdeve (ROA), %12.6910.659.12
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %15.1712.9711.33
Kopējais likviditātes koeficients1.901.921.77
Saistību īpatsvars bilancē0.160.180.19
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 7601 7601 618

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %