TET, SIA (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums195 539 000211 943 000227 603 000
Peļņa (zaudējumi)40 740 00041 778 00036 202 000
EBITDA69 100 00067 900 00067 400 000
Bilances kopsumma324 153 000329 226 000340 013 000
Pamatkapitāls207 852 000207 852 000207 852 000
Pašu kapitāls273 217 000275 380 000279 056 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos29 000 00027 270 00029 929 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu16 149 15020 283 72016 404 150
Saņemtie ziedojumin/an/a0
Veiktie ziedojumi19 923126 817237 857
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/an/a0
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %20.8319.7115.91
Aktīvu atdeve (ROA), %12.5712.6910.65
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %14.9115.1712.97
Kopējais likviditātes koeficients1.911.901.92
Saistību īpatsvars bilancē0.160.160.18
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 7451 7601 760

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %