Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums3 220 7923 954 0702 781 388
Peļņa (zaudējumi)-6 836 780-1 108 556727 957
EBITDA-5 344 032-1 002 961838 048
Bilances kopsumma43 204 75742 502 74536 928 743
Pamatkapitāls446 064 930446 064 930446 064 930
Pašu kapitāls-16 758 521-17 874 87010 135 361
Ieguldījumi pamatlīdzekļos501 0731 095 524162 200
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi10900
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija00349 839
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-212.27-28.0426.17
Aktīvu atdeve (ROA), %-15.82-2.611.97
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %n/an/a7.18
Kopējais likviditātes koeficients0.630.717.02
Saistību īpatsvars bilancē1.391.420.73
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā896764

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %