Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums4 140 7013 220 7923 954 070
Peļņa (zaudējumi)-8 881 297-6 836 780-1 108 556
EBITDA-7 895 054-5 344 032-1 002 961
Bilances kopsumma67 602 42943 204 75742 502 745
Pamatkapitāls443 064 930446 064 930446 064 930
Pašu kapitāls-12 908 050-16 758 521-17 874 870
Ieguldījumi pamatlīdzekļos554 643501 0731 095 524
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi01090
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija213 39900
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-214.49-212.27-28.04
Aktīvu atdeve (ROA), %-13.14-15.82-2.61
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %n/an/an/a
Kopējais likviditātes koeficients0.470.630.71
Saistību īpatsvars bilancē1.191.391.42
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1158967

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %