Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums1 111 3251 076 3191 295 392
Peļņa (zaudējumi)-11 141-54 056843
EBITDA47 728-2 50251 721
Bilances kopsumma1 115 6811 074 7541 131 864
Pamatkapitāls633 463633 463633 463
Pašu kapitāls948 914894 858895 701
Ieguldījumi pamatlīdzekļos77 55027 70936 244
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu001 999
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija155 061151 300151 300
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-1.00-5.020.07
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.00-5.030.07
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.17-6.040.09
Kopējais likviditātes koeficients3.713.332.89
Saistību īpatsvars bilancē0.150.170.21
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā737166

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %