Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 107 4231 111 3251 076 319
Peļņa (zaudējumi)-21 756-11 141-54 056
EBITDA24 99847 728-2 502
Bilances kopsumma1 120 8751 115 6811 074 754
Pamatkapitāls633 463633 463633 463
Pašu kapitāls960 055948 914894 858
Ieguldījumi pamatlīdzekļos61 95977 55027 709
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu1 84500
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija151 300155 061151 300
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-1.96-1.00-5.02
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.94-1.00-5.03
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-2.27-1.17-6.04
Kopējais likviditātes koeficients3.953.713.33
Saistību īpatsvars bilancē0.140.150.17
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā807371

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %