Latvenergo, AS (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums925 627 000878 008 000841 636 000
Peļņa (zaudējumi)322 021 00075 955 00094 359 000
EBITDA541 696 410321 582 000243 526 000
Bilances kopsumma4 415 725 0003 798 819 0003 864 941 000
Pamatkapitāls1 288 715 000834 791 000834 883 000
Pašu kapitāls2 846 891 0002 320 065 0002 265 487 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos233 744 000220 607 000229 427 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu91 535 000158 534 000132 936 000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi242 629125 997169 335
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija524 262 89392 651 0005 891 237
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %34.798.6511.21
Aktīvu atdeve (ROA), %7.292.002.44
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %11.313.274.17
Kopējais likviditātes koeficients3.201.472.04
Saistību īpatsvars bilancē0.360.390.41
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā4 0753 5083 423

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %