Latvenergo, AS (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums878 008 000841 636 000773 391 000
Peļņa (zaudējumi)75 955 00094 359 000116 309 000
EBITDA321 582 000243 526 000277 894 000
Bilances kopsumma3 798 819 0003 864 941 0003 358 835 000
Pamatkapitāls834 791 000834 883 000790 348 000
Pašu kapitāls2 320 065 0002 265 487 0002 118 242 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos220 607 000229 427 000168 855 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu158 534 000132 936 000127 071 000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi125 997169 335297 000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija92 651 0005 891 2373 792 440 .45
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %8.6511.2115.04
Aktīvu atdeve (ROA), %2.002.443.46
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.274.175.49
Kopējais likviditātes koeficients1.472.041.49
Saistību īpatsvars bilancē0.390.410.37
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā3 5083 4233 362

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %