Ventas osta, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
2020
Neto apgrozījums2 079 743
Peļņa (zaudējumi)398 108
EBITDA398 108
Bilances kopsumma618 094
Pamatkapitāls35 000
Pašu kapitāls433 108
Ieguldījumi pamatlīdzekļos0
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu0
Saņemtie ziedojumi0
Veiktie ziedojumi0
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija35 000
Galvenie finanšu rādītāji
2020
Neto peļņas rentabilitāte, %19.14
Aktīvu atdeve (ROA), %64.41
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %91.92
Kopējais likviditātes koeficients3.34
Saistību īpatsvars bilancē0.3
Citi rādītāji
2020
Vidējais nodarbināto skaits gadā14

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %