Latvijas Standarts, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums159 147275 746327 759
Peļņa (zaudējumi)63 76529 75542 707
EBITDA97 59760 74567 555
Bilances kopsumma260 456352 199362 656
Pamatkapitāls11 45511 45511 455
Pašu kapitāls158 947188 702231 409
Ieguldījumi pamatlīdzekļos14 64818 03832 721
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu001 999
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija232 007438 511502 617
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %40.0710.7913.03
Aktīvu atdeve (ROA), %24.488.4511.78
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %40.1215.7718.46
Kopējais likviditātes koeficients3.652.282.81
Saistību īpatsvars bilancē0.390.460.36
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā151617

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %