Latvijas Standarts, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums69 121159 147275 746
Peļņa (zaudējumi)-1 86263 76529 755
EBITDA16 08997 59760 745
Bilances kopsumma341 568260 456352 199
Pamatkapitāls11 45511 45511 455
Pašu kapitāls95 182158 947188 702
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 80514 64818 038
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Kopā, samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos0--
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija87 777232 007438 511
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-2.6940.0710.79
Aktīvu atdeve (ROA), %124.488.45
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.9640.1215.77
Kopējais likviditātes koeficients3.263.652.28
Saistību īpatsvars bilancē0.720.390.46
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā131516

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %