Ludzas medicīnas centrs, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums2 549 0303 239 1153 336 923
Peļņa (zaudējumi)88 035450 578244 429
EBITDA361 210637 765464 132
Bilances kopsumma7 984 4878 556 6279 324 966
Pamatkapitāls7 321 7227 321 7227 321 722
Pašu kapitāls6 936 2587 386 8367 631 265
Ieguldījumi pamatlīdzekļos148 455305 596702 525
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi00300
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 026 1962 773 6612 895 032
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %3.4513.917.32
Aktīvu atdeve (ROA), %1.105.272.62
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.276.103.2
Kopējais likviditātes koeficients2.013.032.6
Saistību īpatsvars bilancē0.130.140.18
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā172180181

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %