Ludzas medicīnas centrs, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums2 113 5082 549 0303 239 115
Peļņa (zaudējumi)- 120 24988 035450 578
EBITDA158 048361 210637 765
Bilances kopsumma7 831 2177 984 4878 556 627
Pamatkapitāls7 321 7227 321 7227 321 722
Pašu kapitāls6 848 2236 936 2587 386 836
Ieguldījumi pamatlīdzekļos41 946148 455305 596
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Kopā, samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos0--
Saņemtie ziedojumi16 53500
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija5 909 0932 026 1962 773 661
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-5.693.4513.91
Aktīvu atdeve (ROA), %11.105.27
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.761.276.10
Kopējais likviditātes koeficients1.592.013.03
Saistību īpatsvars bilancē0.130.130.14
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā179172180

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %