Veselības centrs Biķernieki, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 637 6571 769 9142 088 424
Peļņa (zaudējumi)10 03116 00951 761
EBITDAn/a41 11579 347
Bilances kopsumma613 115563 665557 570
Pamatkapitāls269 407269 407269 407
Pašu kapitāls519 180358 559402 320
Ieguldījumi pamatlīdzekļos0074 102
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/a1 625 4001 899 409
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.610.902.48
Aktīvu atdeve (ROA), %1.642.849.28
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.934.4612.87
Kopējais likviditātes koeficients4.191.621.80
Saistību īpatsvars bilancē0.150.360.28
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā858786

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %