Veselības centrs Biķernieki, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums1 769 9142 088 4242 118 173
Peļņa (zaudējumi)16 00951 76112 288
EBITDA41 11579 34752 393
Bilances kopsumma563 665557 570526 794
Pamatkapitāls269 407269 407269 407
Pašu kapitāls358 559402 320388 728
Ieguldījumi pamatlīdzekļos074 10278 172
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 625 4001 899 4091 926 907
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.902.480.58
Aktīvu atdeve (ROA), %2.849.282.33
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %4.4612.873.16
Kopējais likviditātes koeficients1.621.801.49
Saistību īpatsvars bilancē0.360.280.26
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā878685

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %