Reverta, AS (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums000
Peļņa (zaudējumi)-24 981 833-1 507 000- 418 985
EBITDA- 684 600-1 419 000- 286 623
Bilances kopsumma9 808 4783 302 0002 979 633
Pamatkapitāls442 551 967442 552 000442 551 967
Pašu kapitāls- 431 983 782- 433 490 000- 433 722 941
Ieguldījumi pamatlīdzekļos000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/an/a0
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %n/an/an/a
Aktīvu atdeve (ROA), %-254.70-45.64-14.06
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %n/an/an/a
Kopējais likviditātes koeficients0.020.01546.17
Saistību īpatsvars bilancē45.04132.28146.56
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā36101

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %