Reverta, AS (koncerns)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums000
Peļņa (zaudējumi)-1 507 000- 418 985- 282 093
EBITDA-1 419 000- 286 623- 159 563
Bilances kopsumma3 302 0002 979 6332 831 046
Pamatkapitāls442 552 000442 551 967442 551 967
Pašu kapitāls- 433 490 000- 433 722 941- 434 005 034
Ieguldījumi pamatlīdzekļos000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/a0n/a
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %n/an/an/a
Aktīvu atdeve (ROA), %-45.64-14.06-9.96
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %n/an/an/a
Kopējais likviditātes koeficients0.01546.17163.01
Saistību īpatsvars bilancē132.28146.56154.3
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā1011

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %