Eiropas dzelzceļa līnijas, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums1 459 1202 477 0832 808 572
Peļņa (zaudējumi)-1 090- 974-3 380
EBITDA-1 090- 97450 819
Bilances kopsumma2 961 6893 593 9284 355 871
Pamatkapitāls2 720 0003 370 0004 020 000
Pašu kapitāls2 697 4573 346 4833 993 103
Ieguldījumi pamatlīdzekļos72 87538 92024 002
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 459 1202 477 0832 808 572
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-0.07-0.04-0.12
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.04-0.03-0.08
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-0.04-0.03-0.08
Kopējais likviditātes koeficients1.311.241.33
Saistību īpatsvars bilancē0.090.070.08
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā334347

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %