Eiropas dzelzceļa līnijas, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums2 477 0832 808 5722 551 291
Peļņa (zaudējumi)- 974-3 380- 362
EBITDA- 97450 81916 889
Bilances kopsumma3 593 9284 355 8714 802 242
Pamatkapitāls3 370 0004 020 0004 445 400
Pašu kapitāls3 346 4833 993 1034 418 141
Ieguldījumi pamatlīdzekļos38 92024 00225 890
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija2 477 0832 808 5722 551 291
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-0.04-0.12-0.01
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.03-0.08-0.01
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-0.03-0.08-0.01
Kopējais likviditātes koeficients1.241.332.55
Saistību īpatsvars bilancē0.070.080.08
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā434749

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %