Latvijas Mobilais Telefons, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums204 270 970216 228 381229 008 423
Peļņa (zaudējumi)33 533 49728 586 68228 961 966
EBITDA63 100 00069 000 00076 000 000
Bilances kopsumma283 438 346281 536 780320 179 816
Pamatkapitāls817 000817 000817 000
Pašu kapitāls147 171 087150 978 594157 591 921
Ieguldījumi pamatlīdzekļos25 590 37748 747 84050 178 216
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu1 214 9061 235 0001 120 000
Saņemtie ziedojumin/a00
Veiktie ziedojumi642 439672 589265 294
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/a0n/d
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %16.4213.2212.65
Aktīvu atdeve (ROA), %11.8310.159.05
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %22.7918.9318.38
Kopējais likviditātes koeficients1.231.260.93
Saistību īpatsvars bilancē0.480.460.51
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā945964964

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %