Latvijas Mobilais Telefons, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums216 228 381229 008 423227 505 636
Peļņa (zaudējumi)28 586 68228 961 96627 225 737
EBITDA69 000 00076 000 00076 219 075
Bilances kopsumma281 536 780320 179 816293 244 692
Pamatkapitāls817 000817 000817 000
Pašu kapitāls150 978 594157 591 921155 446 414
Ieguldījumi pamatlīdzekļos48 747 84050 178 21650 187 446
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu1 235 0001 120 0001 450 000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi672 589265 294402 530
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija0n/dn/d
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %13.2212.6511.97
Aktīvu atdeve (ROA), %10.159.059.28
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %18.9318.3817.51
Kopējais likviditātes koeficients1.260.930.94
Saistību īpatsvars bilancē0.460.510.47
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā964964976

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %