Rīgas siltums, AS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums152 320 380151 696 181148 691 380
Peļņa (zaudējumi)7 757 9223 872 9932 269 724
EBITDA20 373 97618 114 75517 713 721
Bilances kopsumma178 776 692204 610 844220 967 882
Pamatkapitāls66 968 30066 968 30066 968 300
Pašu kapitāls126 571 748126 168 544126 789 968
Ieguldījumi pamatlīdzekļos19 272 41421 485 34426 981 444
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu359 9901 959 800807 585
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi1 8673 0700
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdijan/dn/d0
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %5.092.551.53
Aktīvu atdeve (ROA), %4.341.891.03
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %6.133.071.79
Kopējais likviditātes koeficients0.740.780.92
Saistību īpatsvars bilancē0.290.380.43
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā928805715

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %