Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums5 993 8305 895 9795 647 720
Peļņa (zaudējumi)94 317129 92360 256
EBITDA395 377405 026312 147
Bilances kopsumma14 075 74017 145 57120 688 679
Pamatkapitāls6 637 0206 637 0206 637 020
Pašu kapitāls6 689 9836 755 7716 732 877
Ieguldījumi pamatlīdzekļos590 3412 332 7116 549 668
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu064 13583 150
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija5 366 5805 352 6175 306 696
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %1.572.201.07
Aktīvu atdeve (ROA), %0.670.760.29
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.411.920.89
Kopējais likviditātes koeficients1.562.061.39
Saistību īpatsvars bilancē0.520.610.67
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā322301283

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %