Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums6 104 7175 993 8305 895 979
Peļņa (zaudējumi)81 27294 317129 923
EBITDA466 153395 377405 026
Bilances kopsumma13 722 34114 075 74017 145 571
Pamatkapitāls6 637 0206 637 0206 637 020
Pašu kapitāls6 660 6816 689 9836 755 771
Ieguldījumi pamatlīdzekļos294 030590 3412 332 711
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu0064 135
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija5 221 8025 366 5805 352 617
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %1.331.572.20
Aktīvu atdeve (ROA), %0.590.670.76
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.221.411.92
Kopējais likviditātes koeficients1.561.562.06
Saistību īpatsvars bilancē0.510.520.61
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā337322301

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %