Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (ALTUM)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums14 350 00015 519 00013 826 000
Peļņa (zaudējumi)4 092 0008 131 0005 539 000
EBITDA4 712 0008 917 6856 455 000
Bilances kopsumma495 939 000560 061 000850 704 000
Pamatkapitāls204 862 000204 862 000204 862 000
Pašu kapitāls221 590 000232 738 000382 594 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos4 228 0004 694 0001 037 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi1 00000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija34 729 65768 074 000171 287 000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %28.5252.3940.06
Aktīvu atdeve (ROA), %0.831.450.65
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.853.491.45
Kopējais likviditātes koeficients1.511.692.08
Saistību īpatsvars bilancē0.550.580.55
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā227202211
Gada pārskats pēc SFPS, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %