Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (ALTUM)

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums15 670 00014 350 00015 519 000
Peļņa (zaudējumi)6 945 0004 092 0008 131 000
EBITDA6 274 8004 712 0008 917 685
Bilances kopsumma451 686 000495 939 000560 061 000
Pamatkapitāls204 862 000204 862 000204 862 000
Pašu kapitāls222 486 000221 590 000232 738 000
Ieguldījumi pamatlīdzekļos4 645 5544 228 0004 694 000
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Kopā, samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos03 686 994 .98-
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi1 5701 0000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija8 340 84934 729 65768 074 000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %44.3228.5252.39
Aktīvu atdeve (ROA), %1.000.831.45
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %3.121.853.49
Kopējais likviditātes koeficients1.621.511.69
Saistību īpatsvars bilancē0.510.550.58
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā230227202
Gada pārskats pēc SFPS, jā/nē

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %