Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums9 171 87611 174 38410 415 765
Peļņa (zaudējumi)12 79412 20511 884
EBITDA135 295153 962169 012
Bilances kopsumma5 088 1105 911 7315 750 665
Pamatkapitāls1 139 3261 139 3261 139 326
Pašu kapitāls1 528 6721 534 4801 536 600
Ieguldījumi pamatlīdzekļos262 042356 901463 682
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu8 3786 3549 698
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 975 8253 855 8513 870 171
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.140.110.11
Aktīvu atdeve (ROA), %0.250.210.21
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.840.800.77
Kopējais likviditātes koeficients1.171.071.07
Saistību īpatsvars bilancē0.700.740.73
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā437441437

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %