Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums9 079 7839 171 87611 174 384
Peļņa (zaudējumi)16 86912 79412 205
EBITDA129 534135 295153 962
Bilances kopsumma5 574 2405 088 1105 911 731
Pamatkapitāls1 139 3261 139 3261 139 326
Pašu kapitāls1 524 3131 528 6721 534 480
Ieguldījumi pamatlīdzekļos372 954262 042356 901
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu6 2718 3786 354
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi1 36400
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 737 6843 975 8253 855 851
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.190.140.11
Aktīvu atdeve (ROA), %0.300.250.21
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %1.110.840.80
Kopējais likviditātes koeficients1.191.171.07
Saistību īpatsvars bilancē0.730.700.74
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā442437441

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %