Latvijas Valsts meži, VAS

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums275 968 179333 346 422375 238 761
Peļņa (zaudējumi)65 348 516109 891 043105 179 599
EBITDA100 109 486141 051 899152 094 114
Bilances kopsumma386 596 736465 699 901534 196 809
Pamatkapitāls292 374 608307 863 146353 647 767
Pašu kapitāls357 022 318428 693 361473 764 960
Ieguldījumi pamatlīdzekļos29 973 12139 725 00656 093 346
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu35 195 00038 220 00061 760 000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi4 200 0004 100 0005 500 000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %23.6832.9728.03
Aktīvu atdeve (ROA), %16.9023.6019.69
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %18.3025.6322.20
Kopējais likviditātes koeficients4.095.685.71
Saistību īpatsvars bilancē0.080.080.11
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā1 2981 3211 377

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %