Meliorprojekts, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums434 873499 803592 392
Peļņa (zaudējumi)-3 353- 8072 499
EBITDA-3 353- 80711 132
Bilances kopsumma192 016191 807250 467
Pamatkapitāls115 691115 691115 691
Pašu kapitāls157 360156 553159 053
Ieguldījumi pamatlīdzekļos05 82741 276
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %-0.77-0.160.42
Aktīvu atdeve (ROA), %-1.75-0.421.00
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-2.13-0.521.57
Kopējais likviditātes koeficients5.405.142.15
Saistību īpatsvars bilancē0.180.180.36
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā252323

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %