Meliorprojekts, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums499 803592 392396 426
Peļņa (zaudējumi)- 8072 499-84 215
EBITDA- 80711 132-63 693
Bilances kopsumma191 807250 467153 881
Pamatkapitāls115 691115 691115 691
Pašu kapitāls156 553159 05372 838
Ieguldījumi pamatlīdzekļos5 82741 27641 276
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu001 999
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija000
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-0.160.42-21.24
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.421.00-54.73
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-0.521.57-115.62
Kopējais likviditātes koeficients5.142.151.32
Saistību īpatsvars bilancē0.180.360.53
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā232326

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %