Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums6 175 95912 853 45014 583 810
Peļņa (zaudējumi)25 7049 10721 536
EBITDA366 920391 562278 501
Bilances kopsumma19 082 92421 921 90732 757 791
Pamatkapitāls3 422 0063 422 0063 422 006
Pašu kapitāls3 340 7733 329 3173 344 660
Ieguldījumi pamatlīdzekļos176 426240 956285 653
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu15 70220 5636 193
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija4 636 8873 850 3774 118 734
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.420.070.15
Aktīvu atdeve (ROA), %0.130.040.07
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.770.270.64
Kopējais likviditātes koeficients1.571.911.00
Saistību īpatsvars bilancē0.820.850.90
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā151154157

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %