Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, SIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums12 853 45014 583 81013 400 640
Peļņa (zaudējumi)9 10721 53613 616
EBITDA391 562278 501294 729
Bilances kopsumma21 921 90732 757 79118 848 814
Pamatkapitāls3 422 0063 422 0063 422 006
Pašu kapitāls3 329 3173 344 6603 344 493
Ieguldījumi pamatlīdzekļos240 956285 653314 696
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu20 5636 19313 783
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija3 850 3774 118 7344 608 760
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.070.150.1
Aktīvu atdeve (ROA), %0.040.070.07
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.270.640.41
Kopējais likviditātes koeficients1.911.000.99
Saistību īpatsvars bilancē0.850.900.82
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā154157150

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %