Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums12 042 81913 957 99114 907 577
Peļņa (zaudējumi)3 85917 57523 213
EBITDA1 432 4941 756 0442 794 324
Bilances kopsumma12 876 17214 689 91715 316 320
Pamatkapitāls793 677793 677793 677
Pašu kapitāls1 953 8361 971 4111 994 624
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3 077 7733 987 2242 449 971 .49
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija10 984 85912 746 68713 882 884
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.030.130.16
Aktīvu atdeve (ROA), %0.030.120.15
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.200.891.16
Kopējais likviditātes koeficients0.580.951.13
Saistību īpatsvars bilancē0.850.870.87
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā456465451

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %