Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums100 889 68612 042 81913 957 991
Peļņa (zaudējumi)6 0483 85917 575
EBITDA1 396 2201 432 4941 756 044
Bilances kopsumma12 296 68312 876 17214 689 917
Pamatkapitāls793 677793 677793 677
Pašu kapitāls1 949 9771 953 8361 971 411
Ieguldījumi pamatlīdzekļos1 682 9343 077 7733 987 224
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi42100
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija9 278 84610 984 85912 746 687
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.060.030.13
Aktīvu atdeve (ROA), %0.050.030.12
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.310.200.89
Kopējais likviditātes koeficients0.910.580.95
Saistību īpatsvars bilancē0.840.850.87
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā437456465

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %