Slimnīca Ģintermuiža, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201720182019
Neto apgrozījums5 627 4616 609 2888 738 771
Peļņa (zaudējumi)7 225352309 184
EBITDA231 127216 085533 910
Bilances kopsumma13 684 02813 769 25214 340 026
Pamatkapitāls2 099 1642 955 0643 383 014
Pašu kapitāls2 231 6613 087 9113 825 045
Ieguldījumi pamatlīdzekļos95 80390 379103 702
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi5 1725 0724 578
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija5 314 5967 161 3688 864 957
Galvenie finanšu rādītāji
201720182019
Neto peļņas rentabilitāte, %0.130.013.54
Aktīvu atdeve (ROA), %0.050.002.16
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.320.018.08
Kopējais likviditātes koeficients0.510.821.15
Saistību īpatsvars bilancē0.840.780.73
Citi rādītāji
201720182019
Vidējais nodarbināto skaits gadā497490521

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %