Slimnīca Ģintermuiža, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums6 609 2888 738 7719 607 850
Peļņa (zaudējumi)352309 184219 259
EBITDA216 085533 910452 352
Bilances kopsumma13 769 25214 340 02614 901 333
Pamatkapitāls2 955 0643 383 0143 810 964
Pašu kapitāls3 087 9113 825 0454 472 254
Ieguldījumi pamatlīdzekļos90 379103 702568 384
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi5 0724 57820 781
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija7 161 3688 864 9579 412 642
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %0.013.542.28
Aktīvu atdeve (ROA), %0.002.161.47
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %0.018.084.9
Kopējais likviditātes koeficients0.821.151.11
Saistību īpatsvars bilancē0.780.730.7
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā490521557

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %