Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži, VSIA

Galvenie finanšu rādītāji, EUR
201820192020
Neto apgrozījums1 213 2551 502 6911 645 042
Peļņa (zaudējumi)-39 940-14 918-31 850
EBITDA12 40437 44121 240
Bilances kopsumma4 265 5094 251 2144 222 756
Pamatkapitāls1 683 3861 683 3861 683 386
Pašu kapitāls2 053 4242 038 5062 006 656
Ieguldījumi pamatlīdzekļos3405 59612 337
Iemaksātās dividendes valsts budžetā par iepriekšējo pārskata gadu000
Saņemtie ziedojumi000
Veiktie ziedojumi000
Budžeta finansējums, dotācija vai subsīdija1 213 2551 502 6911 645 042
Galvenie finanšu rādītāji
201820192020
Neto peļņas rentabilitāte, %-3.29-0.99-1.94
Aktīvu atdeve (ROA), %-0.94-0.35-0.75
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %-1.95-0.73-1.59
Kopējais likviditātes koeficients3.883.563.16
Saistību īpatsvars bilancē0.520.520.52
Citi rādītāji
201820192020
Vidējais nodarbināto skaits gadā868794

Apgrozījums, tūkst. EUR / Rentabilitāte, %

Peļņa, tūkst. EUR / Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvi, tūkst. EUR / Aktīvu atdeve (ROA), %